Jeugdhulp

 • Algemene informatie

  De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

 • Voorwaarden

  De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden. Deze algemene hulp kunt u direct krijgen. De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden.Voor specifieke hulp moet u een aanvraag doen met het formulier dat u van de gemeente krijgt.

  De gemeente biedt de volgende vormen van jeugdhulp: 

  Persoonlijke verzorging

  Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

  • wassen, tandenpoetsen en scheren;
  • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
  • eten en drinken of medicijnen innemen;
  • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
  • wisselen van lighouding of zithouding.

  Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen.

  Begeleiding

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

  Verblijf in een instelling

  Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

  Voorwaarden begeleiding of verblijf in een instelling

  Uw kind kan in aanmerking komen voor begeleiding of verblijf in een instelling wanneer er sprake is van:

  • problemen bij opgroeien of opvoeden
  • een (licht) verstandelijke beperking
  • een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • een lichamelijke beperking
  • een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • een psychische aandoening of stoornis

  Pleegzorg: vrijwillig of via de rechter 

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. 

  • Bij vrijwillige pleegzorg overlegt u samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen.
  • Als de rechter bepaalt dat pleegzorg nodig is, is uw toestemming niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft.
 • Achtergrond

  • Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen.
  • Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken. 

 • Hoe werkt het?

  Jeugdhulp via uw zorgverzekeraar 

  In de volgende gevallen regelt u de jeugdhulp niet via de gemeente, maar via uw zorgverzekeraar: 

  • Als de persoonlijke verzorging van uw kind te maken heeft met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. De kinderverpleegkundige kan dit voor u in gang zetten.  Denk hierbij aan persoonlijke verzorging van uw kind die te maken heeft met:
   • medische zorg;
   • het leren omgaan met een aandoening of een beperking; 
   • het voorkomen dat een aandoening of een beperking erger wordt; 
   • het voorkomen van een aandoening of een beperking waar uw kind een hoog risico op heeft. 
  • Als uw kind levenslang intensieve zorg in een instelling nodig heeft.
 • Formulieren en downloads

Lees voor